Tietosuojaseloste

takaisin yhteystiedot-sivulle

TIETOSUOJASELOSTE
päivitetty 1.7.2018
Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Lakeuden Tili- ja Toimistopalvelu Ky kerää, käsittelee
ja luovuttaa henkilötietoja.

Rekisterin pitäjä
Tietosuojalain mukainen rekisterin pitäjä on Lakeuden Tili- ja Toimistopalvelu Ky
yhteystiedot: Aabramintie 16 91900 Liminka
sähköposti info@lakeudentilitoimisto.fi ja puhelin 0400582170
Vastaava henkilö Päivi Pekkala

Lakeuden Tili- ja Toimistopalvelu Ky kerää henkilötietoja asiakkailtaan, jotka ovat
ryhtyneet asiakassuhteeseen yrityksemme kanssa joko yleensä kirjanpito ja verotussekä
palkkahallintoon liittyvissä asioissa.

Henkilötiedot kerätään ja säilytetään paperisina tiloissa, joihin ei ole asiattomilla
pääsyä. Koneellisessa muodossa ne säilytetään salasanojen takana olevissa tiedostoissa
ja tietokoneohjelmissa (veronlaskentaohjelma, kirjanpito-ohjelma, palkanlaskentaohjelma)
joihin kaikkiin on rajattu pääsy. Kaikki ohjelmistot on salasanojen takana sekä meillä
on asianmukaiset virus- ja haittaohjelma suojaukset. Henkilökunta on opastettu ja koulutettu
turva-asioihin ja tietosuojalainsäädäntöön.

Keräämme henkilötietoja vain siksi, että ne ovat tarpeen liiketoimintamme vuoksi.
Hoidamme asiakkaittemme lakisääteisiä velvotteita, joiden hoitamiseen henkilötiedot
ovat välttämättömiä. Niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lakisääteisesti
velvottavissa tilanteissa ( kaupparekisteri, veroviranomainen, vakuutusyhtiöt ) tietoja
voidaan joissakin tapauksissa toimittaa esimerkiksi rahoittajille, mutta tämä tehdään vain
asiakkaan luvan jälkeen.

Henkilötietoja otetaan vastaan sähköpostitse, vain siinä tapauksessa että henkilötietojen
antaja on tietoinen ja hyväksyy toimintatavan.
Lähetämme henkilötietoja vain siinä tapauksessa, että vastaanottaja on asiasta tietoinen ja
on hyväksynyt toimintatavan.

Säilytämme henkilötietoja vain niinkauan kuin se on tarpeellista lain vaatiman ajan.
Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi. Voit milloin vain pyytää niiden oikaisemista,
päivittämistä tai poistamista.

Mikäli koet, että henkilötietojasi on käytetty väärin, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun,
yhteystiedot löytyy www.tietosuoja.fi/fi/index.html

Yrityksessämme asioita hoitaa Päivi Pekkala puh 0400582170
Jos kaikesta huolimatta tietoturvaloukkaus pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme siitä
soveltuvien lakien mukaisesti.

takaisin yhteystiedot-sivulle